Opleiding

Examen instructeur recreatieve dans

Noordwijk, 9 maart 2019

Na drie intensieve cursusdagen, veel studie- en oefenuren van de kandidaten en een uitgebreide voorbereiding startte op zaterdag 9 maart 2019 om 10.00 uur het examen in Marente locatie Jeroen, Noordwijk.

Nadat een misverstandje over de locatie van de zalen tot veel sociale interactie en extra beweging had geleid konden de eerste kandidaten beginnen aan de onderdelen Theorie en Lesgeven.

De examinatoren Maureen Dijkman, Conny Keijzer, Margriet van der Putten-Pols en Margot Raats hadden de taak om de kandidaten te beoordelen.

Ashley Lievens en Ronald Brouwer bedienden de muziekapparatuur in beide zalen,

Erna Aarsen en Marita Netjes bewaakten de schriftelijke theorie-examens en verwerkten alle resultaten. Paulien Meijers verrichtte overal hand- en spandiensten.

Maar liefst 16 vrijwillige ‘proefdansers’ waren aanwezig om groepjes te vormen bij het lesgeven en ter ondersteuning bij de vaardigheid. Er waren ook heel speciale en traditionele ‘examenkoekjes’ aanwezig: een verrassing van mevrouw De Hullu-Vlaspolder en Janneke Wagter.

Rond 13.00 uur genoot iedereen in het Atrium van soep met broodjes en nadat de bewoners hun middagmaal hadden beëindigd werd de grote zaal in orde gebracht voor het onderdeel Vaardigheid.

Nadat alle dansen nog even waren doorgenomen – hetgeen niet geheel overbodig was – werd de vaardigheid beoordeeld in rollatordans, rolstoeldans met een duwer en arm-in-armdans.

Na een korte pauze was het tijd voor de diploma-uitreiking.

Ondine de Hullu kon eerst alle spanning wegnemen: iedereen was geslaagd! Daarna werden zij, Marita, Ashley en Paulien in de bloemetjes gezet door de cursisten. Voor alle proefdansers, medewerkers, examinatoren waren er presentjes en daarna nam iedereen onder applaus het diploma en de cijferlijst in ontvangst.

Na een glaasje fris was het tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren!

Een extra woord van dank aan Vegro Verpleegartikelen voor het beschikbaar stellen van rollators en rolstoelen en aan Marente locatie Jeroen voor de gastvrijheid en verzorging gedurende de cursusdagen en het examen!

Foto’s zijn via deze link te bekijken en te downloaden

De geslaagden zijn:
Angela Lieverse
Anita Antonissen-Keldermans
Camila Veld
Carla Stolwijk
Els Kusters
Els Smit
Gaby Schouten-Boets
Hanny Stam-Meenken
Heleen Steenvoorden
Jessica van ‘t Hoff
Thea van der Meer-Steenvoorden
Trudy Langeveld
Vrouke van Egmond

Bewijs van deelname:
Jolanda Been
Leonieke Scholten
Yvonne Laman

(Els Kusters ontbreekt op deze foto.)