Geschiedenis

Jeanne Assmann was rond 1962 beroemd in het ballroomdansen: samen met Wim Voeten was zij veelvuldig Nederlands kampioen en ook internationaal behaalden zij samen successen (zie film hieronder).

Nadat een hersenbloeding dansen en praten onmogelijk hadden gemaakt, kwam Jeanne via het rolstoeldansen op het idee van rollatordansen. In 2004 bereikte zij hiermee de Nederlandse televisie in het programma Man Bijt Hond. Ook was zij betrokken bij een rollatordansversie van het Zwanenmeer. (https://www.trouw.nl/home/duet-tussen-rolstoel-en-looprek~a3bc4133/ )

Jeanne Assmann en Wim Voeten 1959
jeanne-assmann-rollatordans

Ondine de Hullu, fysiotherapeut en van het prille begin af betrokken bij de ontwikkeling van rolstoeldansen in binnen- en buitenland, nam de uitvoering op zich van een project in het kader van Het Festival Levende Geschiedenis in 2007.

Op het Domplein in Utrecht trad – na weken oefenen – een groep ouderen op uit verschillende verzorgingshuizen in die stad.

Langzamerhand kwam er meer belangstelling en De Veleta, een kleine onderneming , verzorgde (met Ondine de Hullu en Marita Netjes) in binnen- en buitenland workshops, demonstraties, presentaties en instructiedagen in verzorgingshuizen en voor andere organisaties, zoals voor het Internationale Danslerarencongres in Ermelo en voor de Belgische federatie van dansleraren Buldo.

In 2010 vond, onder auspiciën van de DEN (Stichting Danseducatie Nederland) een eerste echte opleiding tot instructeur plaats met een examen.

Daarna werd in 2012 de Nederlandse Stichting voor Rollatordans opgericht door Ondine de Hullu en Marita Netjes met als doelstelling om het rollatordansen in de breedste zin van het woord te bevorderen.

Dit gebeurt o.a. door het vergroten van expertise, het opleiden van instructeurs en het organiseren van evenementen.

Dat rollatordansen een preventieve werking heeft, bijv. in het kader van valpreventie en de beweegnorm van NOC*NSF, wordt door meerdere partijen onderschreven

Samen met de Edwin van der Sar Foundation worden DANSsessies georganiseerd om het dansen en bewegen in instellingen voor mensen met diverse vormen van hersenletsel te promoten.